.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

لینک دانلود بررسی جرم  شناختی اسید پاشی

یکی از جرایمی که مدتی است افکار عمومی را جریحه دار کرده، اسید پاشی است. این جرم به علت نحوه خاص وقوع آن و غیر قابل جبران بودن اثراتش، بسیار مورد بحث قرار گرفته است. در این خصوص گفت و گویی داشتیم با دکتر علی نجفی توانا، جرم شناس و استاد دانشگاه که در ادامه می خوانید.

به لحاظ جرم شناسی چه عوامل وانگیزه هایی موجبات ارتکاب جرم اسیدپاشی را فراهم می آورد؟
ارتکاب هر گونه عمل مجرمانه به طورقطع ناشی از علل و عوامل درونی یا بیرونی است که فرد را به سوی انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه هدایت می کند. در این میان نوع و طبیعت اعمال مجرمانه خود ظهور در اثرگذاری عوامل ویژه و انگیزه های مشخصی دارد، به گونه ای که می توان قطع نظر از عوامل حقوقی ارتکاب جرم، علایم اختصاصی و ویژه ای برای هر جرم قایل شد.جرایم جسمی و خشونت آمیز در این میان از خصایص خاصی برخوردارند که اسید پاشی یک موقعیت متمایز و متفاوتی در میان انواع جرایم جسمی دارد. 

چه شاخصه بارزی برای جرم اسید پاشی در مقایسه با دیگر جرایم قایل هستید؟
مطالعه شخصیت افرادی که مبادرت به اسید پاشی می کنند، نشان می دهد اینان نیز همانند اکثر بزهکاران از عوامل عمومی مانند مسایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی متاثر بوده و در واقع دارای شخصیتی آسیب پذیر هستند که به شدت تحت تاثیر محرک ها، از خود واکنش نشان می دهند. اما این عوامل به تنهایی موجب ارتکاب این اعمال نیست، بلکه شرایط روحی و روانی مرتکبان اسید پاشی، نشانه ای از تخریب توانمندی های روحی و تقلیل آستانه مقاومت آن هاست که منجر به تحریک پذیری زودرس و واکنش غیرمتعارف در رفتار آنان می شود.تحقیقات نشان می دهد روحیه حساس و شخصیت آسیب پذیر این افراد، باعث می شود بروز بعضی حوادث و ناملایمات به ویژه در زمینه های احساسی به حدی اثرات مخرب و منفی بر شخصیت ضعیف آنان بگذارد که به محض بروز ناکامی یا شکست عاطفی و عشقی، به جای برخورد منطقی و عاقلانه، واکنش فرد نسبت به این حوادث، عاطفی و سریع باشد و مراتب دگرگونی روحی و روانی از ناراحتی و افسردگی، به کینه جویی و انتقام طی شود و در این زمان راه های مورد اقدام و طرق واکنش با توجه به مقدورات، عمدتاً غریزی بوده و مولفه سرعت نقش تعیین کننده ای در این میان ایفا می کند. شخص اسید پاش با مطالعه اقداماتی که می تواند نسبت به هدف و شخص قربانی انجام دهد، سعی در انجام سریع ترین ، موثرترین و اثرگذارترین اعمالی دارد که بتواند روح آزرده و تشنه ی انتقام او را آرام کند. 
چه راهکارهایی برای این افراد وجود دارد تا دست به ارتکاب این جرم نزنند؟
متاسفانه فقدان توان مدیریت در مورد واکنش ها اجازه نمی دهد که هیچ روش منطقی و عقلایی بر اعمال فرد حاکمیت داشته باشد و اشخاصی که تحت این شرایط قرار می گیرند، اگر با اندکی صبر بتوانند خروش روانی خود را کنترل کرده و برای یک مدت محدودی دست به واکنش نزنند، به طورقطع در آینده موفق خواهند شد از وقوع حوادث این چنینی جلوگیری کنند. مصاحبه هایی که با اسید پاشان و مرتکبان جرایم مشابه انجام شده ، همگی دال بر این حقیقت است که این افراد بعد از وقوع حادثه به شدت نادم هستند و اگر در زندگی شخصی با مدیریت بحران خشونت، آشنایی می داشتند، به طور قطع از وقوع این رخداد پیش گیری می کردند.
چه ویژگی مشترکی به لحاظ اخلاقی و رفتاری در این افراد وجود دارد که به سوی ارتکاب جرم سوق داده می شوند؟
این اشخاص دارای ویژگی های به طورعمده مشابهی با یکدیگرند. اکثر آنها حالت عاطفی دارند، عمدتاً از مرز پیش بینی نتیجه اعمال خود و اثرات مخرب آن در آینده عاجزند، بسیار عجول بوده و در تصمیمات خود شتاب زده عمل می کنند. واکنش های آن ها انتقام جویانه بوده و به سرعت از حالت تعادل به حالت عصبانی تغییرحالت
می دهند. کینه توزی و کینه جویی آنان باعث
می شود نحوه تصمیم گیری برای گذار از قانون گرایی به قانون گریزی به سرعت انجام شود و اکثر آن ها از لحاظ شخصیتی افرادی تحریک پذیر بوده و قادر به مدیرت بر رفتار خود و لحظه هیجان وعصبانیت نیستند.

در حال حاضر واکنش محاکم دادگستری در قبال ارتکاب این جرم چیست؟
مثل جرایم عادی با آن برخورد می شود. اگر منجر به مرگ یا ضرب و جرح بشود، مجرم یا قصاص می شود یا دیه می دهد و اسید پاشی هیچ خصوصیتی در این مورد ندارد. اسید پاشی در بیشتر کشورها جزو جرایم خاص است. اما در کشور ما بعد از حاکمیت قوانین اسلامی، به هر نحو کسی مجروح شود، فرقی نمی کند.از بحث اسید پاشی در مقررات ما برداشت های مختلفی شده است. برخی می گویند برای هر نوع اسید پاشی می توان قصاص کرد؛ عده ای می گویند تنها اگر موجب کشتن یا از کارافتادگی کامل شود باید قصاص صورت پذیرد. قضاتی هم بودند که با استفاده از عرفی سعی می‌کردند با علم پزشکی و نظر پزشکی قانونی به میزان جراحتی که به زیبایی و سلامت جسم لطمه وارد کرده بود،‌ اسید بپاشند و قصاص را اجرا کنند که در نهایت به علت اینکه خوفی وجود داشت که اسیدپاشی ناشی از قصاص بیشتر از اصل جرم به متهم خسارت جسمی وارد کند، به تدریج این روش منسوخ شد و فقط مجازات دیه و حبس برای جرم اسیدپاشی لحاظ شد.به هر حال مجازات به یک عامل پیشگیری و
بازدارنده ی کیفری است، منتهی استفاده از مجازات به جای ترس از مجازات، خطرناک است و اگر از مجازات زیاد استفاده شود، اثرش از بین می رود. در نتیجه اعمال مجازات بعد از مدتی بی اثر می شود و همان حالتی که در مورد قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ایجاد شد در مورد سایر جرایم نیز اتفاق می افتد، چرا که اگر بسترها فراهم باشد و با این بسترها مبارزه نشود، مجازات هرچقدر سنگین باشد، بازهم بازدارنده نیست. در مورد زنای محصنه، قاچاق و قتل، سخت ترین مجازات ها را داشتیم و با وجود این، عملا کمتر نشده و رو به افزایش بوده است. پس باید راه حل را در جای دیگری یافت.

قانون اسید پاشی در حال حاضر همچنان مجری است؟
این قانون مقررات خاص خودش را داشت، اما مقررات تغییر کرد. مشکلی که در عمل وجود دارد این است که قصاص در همه موارد جرح، به نوع یکسان اجرا می شود و به سبب آن توجهی نمی شود.

آیا شما قایل به برخورد قاطعانه با مجرمان اسید پاشی هستید؟ 
آنچه مسلم است قطعیت و دقت و سرعت در رسیدگی به جرایم آنگونه که باید وجود ندارد، به دلایل مختلف که خود نیاز به آسیب شناسی خاصی دارد. اما اگر چنین شود که بتوانیم از حتمیت و سرعت برخوردار باشیم، جرایم تحت تاثیر این شرایط مسلما تقلیل می یابد. اما واقعیت این است که، باز نمی توان فقط به این بخش از اوصاف و شرایط نظام عدالت کیفری سنتی، دل بست، زیرا اگر مجازات حتمی، قطعی، شدید و دقیق باشد، اما موازی با آن، بسترهای اقتصادی و اجتماعی فراهم نشود، مردم درشرایط تکلیف مالایطاق قرار خواهند گرفت. یعنی از آنها نظم و مسئولیت می خواهیم در صورتی که مساعدت لازم را نکرده ایم. هیچ نظام قضایی خردگرایی نبایستی با تکیه برمجازات تنها، فعل پدیده بزهکاری را مهار کند.

سرعت در رسیدگی، دقت را قربانی نمی کند؟ 
تصور کنید یک اتومبیل خوب، هم موتور، هم بدنه و هم ساختار مناسب دارد، یعنی همه عناصر وعوامل لازم درآن جمع است. نظام عدالت کیفری موفق نیز تنها با یک ویژگی دقت یا سرعت یا شدت موفق نخواهد بود، بلکه باید مجموعه عوامل وجود داشته باشند. یعنی قاضی با تخصص و با تجربه در حداقل زمان ممکن، امکان تغییر در یک مورد را داشته باشد و با مجازات هایی که در اختیار دارد، با قاطعیت و حدت و شدت برخورد کند. برای چنین شرایطی، می بایستی نظام تقنینی ما قوانین مناسب تصویب کند. قوه قضاییه با توجه به افزایش جرایم از طریق کمی و کیفی بهبود یابد. مقررات سزاده داریم اما قضات ما منعطف و با رافت برخورد می کنند. بنابراین فقط نباید به مجازات بسنده کرد، بلکه باید شرایط از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بررسی و اگر بر طرف شود به حداقل جرایم ارتکابی می رسیم. اگر اصول 19 تا 42 به خوبی تامین نشوند، تبعا مجازات بزهکار به تنهایی نمی تواند چاره مشکلات باشد.:: برچسب‌ها: دانلود "بررسی "جرم "شناختی" اسید" پاشی " ,
:: بازدید از این مطلب : 2876
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

لینک دانلود دانلود رایگان آیین دادرسی کیفری دکتر فخرالدین

عباسزاده اختبار:: برچسب‌ها: دانلود ,
:: بازدید از این مطلب : 3682
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

لینک دانلود رایگان دیوان حافظ:: برچسب‌ها: دانلود "رایگان" دیوان "حافظ"تحقیق "شعر "حافظ" ,
:: بازدید از این مطلب : 2696
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

لینک دانلود رایگان حقوق مدنی دکتر شهبازی:: برچسب‌ها: حقوق" مدنی "دکتر "شهبازی"دانلود "جزوه "وکالت " ,
:: بازدید از این مطلب : 3091
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

 لینک دانلود رایگان تحقیق  داوری بین المللی:: برچسب‌ها: لینک "دانلود" رایگان" تحقیق" داوری" بین "المللی "جدیدترین " ,
:: بازدید از این مطلب : 3038
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

 دانلود رایگان رمان کنیز ملکه ي مصر:: برچسب‌ها: لینک" دانلود" رایگان" رمان" کنیز" ملکه "مصر" رایگان" فال "حافظ"جدیدترین" آهنگها" ,
:: بازدید از این مطلب : 3161
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

لینک دانلود  قانون  حمایت از خانواده:: برچسب‌ها: دانلود "رایگان" قانون" حمایت" خانواده"تحقیق "رایگان" ,
:: بازدید از این مطلب : 2906
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

لینک دانلود رایگان لایحه جامع وکالت:: برچسب‌ها: لینک" دانلود" رایگان" لایحه "جامع "وکالت"تحقیق" رایگان" فال "حافظ"جدیدترین" آهنگها" ,
:: بازدید از این مطلب : 5816
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

لینک دانلود تحقیق اکراه در لغت و موارد آن

 

 

اکراه در لغت به معنی "کسی را به زور به کاری واداشتن" می‌باشد.مقصود از اکراه در اصطلاح حقوقی نیز، عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که، به وسیله‌ی کسی، بر طرف معامله وارد گردد و او را ناچار به انعقاد معامله سازد". به استناد ماده‌ی 199قانون مدنی قراردادی که در نتیجه اکراه طرف معامله واقع شود، فاقد اثر حقوقی می‌باشد. چنین قراردادی تنها در صورتی می‌تواند منشا اثر گردد که شخص اکراه‌شده، پس از رفع تهدید و اکراه نسبت به وقوع معامله، اظهار رضایت نماید چنین معامله‌ای را در اصطلاح حقوقی غیر‌نافذ می‌نامیم

 :: برچسب‌ها: تحقیق" رایگان" اکراه " لغت "دانلود "جدیدترین "فال "حافظ" ,
:: بازدید از این مطلب : 3118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

لینک دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

 

فهرست

 

فصل 1

مفاهيم اساسي بازاريابي..............................................................................................................

تعاريف بازاريابي..........................................................................................................................

مديريت بازاريابي و وظايف آن.................................................................................................

فلسفه مديريت بازاريابي.........................................................................................................

مفهوم بازاريابي اجتماعي..........................................................................................................

نظامهاي بازاريابي و اهداف آن.................................................................................................

اهداف نظام بازاريابي...............................................................................................................

فرآيند مديريت بازاريابي..........................................................................................................

تجزيه و تحليل فرصتهاي بازار.................................................................................................

انتخاب بازارهاي هدف.........................................................................................................

اندازه گيري تقاضا و پيش بيني آن.....................................................................................

تقسيم بازار...........................................................................................................................

هدف گيري در بازار.......................................................................................................

جايگاه يابي در بازار......................................................................................................

تهيه ترکيب عناصر بازاريابي(آميخته بازاريابي ).....................................................................

انواع بازاريابي...............................................................................................................

وظایف مدیریت بازاریابی...............................................................................................

محیط شناسی..........................................................................................................................

روش هاي برخورد با محیط بازاریابی.....................................................................................

عناصر محیط بازاریابی...........................................................................................................

استراتژي هاي رقابتی............................................................................................................

روش هاي رقابتی..................................................................................................................

رفتار مصرف کننده................................................................................................................

تقسیم بازار............................................................................................................................

معیارهاي تقسیم بازار..........................................................................................................

روش ها و متغیرهاي تقسیم بازار......................................................................................

استراتژي هاي مختلف انتخاب بازار هدف.......................................................................

مدیریت محصولات...........................................................................................................

آمیخته محصول...........................................................................................................................

مدیریت محصولات جدید.........................................................................................................

فرایند توسعه محصول جدید...................................................................................................

مراحل اصلی ایجاد و عرضه محصولات جدید........................................................................

منحنی عمر محصول: ............................................................................................................

مدیریت توزیع.........................................................................................................................

مدیریت کانال توزیع..............................................................................................................

کانالهاي اصلی توزیع: ........................................................................................................

شبکه توزیع: .......................................................................................................................

فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی...............................................................................................

آمیخته ترفیع وتشویق.......................................................................................................

فصل 2


موج اول.........................................................................................................................

موج دوم.......................................................................................................................

موج سوم......................................................................................................................

نقدی بر امواج سه گانه تافلر.......................................................................................................

موج چهارم...................................................................................................................................

فصل 3

هدف بازاريابي 1.0...................................................................................................................

انقلاب صنعتي.........................................................................................................................

توليد انبوه...............................................................................................................................

ويژگي هاي محصول..............................................................................................................

توسعه محصول.......................................................................................................................

فصل 4

گسترش تكنولوژي اطلاعات.................................................................................................

وب..........................................................................................................................................

وب 1.0................................................................................................................................

وب 2.0................................................................................................................................

وبلاگ ها............................................................................................................................

ویکی ها.............................................................................................................................

جوامع محتوایی....................................................................................................................

شبکه های اجتماعی...........................................................................................................

میکروبلاگ ها.....................................................................................................................

پادکست ها.........................................................................................................................

RSS..................................................................................................................................

کاربردهای وب 2.0..........................................................................................................

وب 3.0.............................................................................................................................

جستجو در وب 3.0........................................................................................................

جايگاه يابي محصول.......................................................................................................

فرآیند جایگاه‏یابی...........................................................................................................

استراتژی جایگاه‏یابی........................................................................................................

دیدگاه‏های متفاوت در رابطه با جایگاه‏یابی....................................................................

روش‏های اندازه‏گیری جایگاه‏یابی....................................................................................

بازاريابي رابطه اي............................................................................................................

ديدگاه هاي مختلفي در مورد بازاريابي رابطه اي .......................................................

بازاريابي سبز...................................................................................................................

تاریخچه بازاریابی سبز : .....................................................................................................................

عوامل تاثير گذار در بازاریابی سبز : .................................................................................................

استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز............................................................................................

آمیخته های بازاریابی سبز.................................................................................................................

سطوح بازاریابی سبز..........................................................................................................................

بازاريابي اجتماعي..............................................................................................................................

فصل 5

بخش اول: روندها

قسمت اول:به بازاريابي 3. 0 خوش آمديد....................................................................................

چرا بازاريابي 3. 0...........................................................................................................................

دوره مشارکت و بازاريابي مشاركتي..............................................................................................

شبكه هاي اجتماعي.....................................................................................................................

رسانه هاي اجتماعي مشاركتي.................................................................................................

عصر تناقضات جهانی و بازاریابی فرهنگی...........................................................................................

عصر جامعه خلاق و بازاریابی روح انسانی..........................................................................................

چگونه شرکتها می توانند ارزشها را در مدلهای کسب و کار خود جاسازی کنند؟.........................

بازاریابی 3. 0 : مشارکت، فرهنگ و معنویت.....................................................................................

قسمت دوم: مدل های آینده برای بازاریابی 3. 0.............................................................................

60 سال گذشته بازاریابی : نگاهی کوتاه به گذشته...........................................................................

آینده بازاریابی : افقی و نه عمودی..........................................................................................

همکاری در خلق...................................................................................................................

اجتماع سازی.......................................................................................................................

شخصیت سازی....................................................................................................................

تغییر به سمت روح انسانی[1] : مدل 3i...................................................................................

تغییرجهت به سمت بازاریابی ارزش محور.......................................................................................

ماموریت، چشم انداز و ارزش ها.............................................................................................

بازاريابي 3. 0 : مفهوم بازاريابي و بازاريابي مفهومي.......................................................................

بخش دوم: استراتژی

بازاریابی، ماموریتی برای مصرف کنندگان.....................................................................................

تعریف یک ماموریت خوب.................................................................................................

کسب و کار غیرمعمول......................................................................................................

داستانی که مردم را به حرکت وا می دارد..................................................................................

توانمند سازی مصرف کننده..............................................................................................

قسمت 4

بازاریابی ارزش ها برای کارمندان.......................................................................................

ارزشها زیر آتش...............................................................................................................

تعریف ارزش ها................................................................................................................

ارزش ها می توانند برای شما مفید باشند..................................................................................

جذب و حفظ استعداد.....................................................................................................

بهره وری دفتر پشتیبانی و کیفیت دفتر اجرایی......................................................................

تفاوت های انسجام و توانمند سازی.................................................................................

شیوه هایی به آن که دست یافته اید................................................................................

تغییر زندگی کارمندان....................................................................................................

توانمندسازی کارمندان در راه  تغییر................................................................................

قسمت 5: بازاریابی ارزش ها به شرکای کانال................................................................................

انتقال رشد و ضرورت همکاری..............................................................................................

شرکای واسطه ای در بازاریابی 3. 0................................................................................................

واسطه به عنوان همکار : انتخاب مناسب........................................................................................

شرکای کانال به عنوان عامل تغییر فرهنگی ...................................................................................

تعمیم داستان......................................................................................................................

کانال به عنوان متحدین خلاق : مدیریت رابطه...............................................................................

بخش 6: بازاریابی چشم اندازی برای سهامداران.............................................................................

کوتاه مدت بودن به اقتصاد آسیب می رساند...................................................................................

ارزش سهامدارن بلند مدت-چشم انداز پایدار..................................................................................

قطبی بودن[2]: بازار بالغ یا بازار رشد یافته........................................................................................

منابع کمیاب:زمین محدود است. ..........................................................................................

پایداری  و ارزش سهامداران.................................................................................................

چشم انداز استراتژی بازاریابی...............................................................................................

بهبود بهره وری هزینه..........................................................................................................

درآمد بالاتر از فرصتهای جدید بازار...................................................................................

بالا رفتن ارزش نام تجاری.................................................................................................

بخش 3: كاربردها

قسمت 7: ارايه دگرگونی فرهنگی اجتماعی...............................................................................

بازاریابی برای بازار بعد از رشد...........................................................................................

نیاز برای رشد: دیزنی و تغذیه ی کودکان..................................................................................

فراخوانی برای تمایز قوی: وجمنز بر زندگی سالم....................................................................

از بشر دوستی تا تحول....................................................................................................

مراحل سه گانه به سوی تحولات......................................................................................

تشخیص چالش های فرهنگی اجتماعی....................................................................................

گزینش اجزاء هدف.........................................................................................................

ارایه راه حل متحولانه.....................................................................................................

قسمت هشتم: تربيت کارآفرینان بازار در حال ظهور................................................................

تغيير از هرم به الماس:تغییر از کمک به كارآفرینی...................................................................

سه نیروی توانمندسازی و چهار نیاز..................................................................................

معنی سازمان کسب و کار اجتماعی...................................................................................

 


 

 :: برچسب‌ها: مدیریت "بازاریابی" دانلود" کتاب" جامع" مدیریت" بازاریابی" بازاریابی" ,
:: بازدید از این مطلب : 7745
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : دو شنبه 31 خرداد 1395
.

موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی